Geschiedenis: dirigenten & hoe het begon

Sinds dit begin hebben we de volgende dirigenten gehad: Geschiedenis van dirigenten

Hoe het begon

Het volgende artikel is geschreven voor het lustrum in 1999:
Nu bestaan we wel 25 jaar, maar we weten niet meer precies hoe de oprichting van ons koor tot stand is gekomen. Onze gelegenheidreporters Jannie Nieuwenhuizen en Hanneke van Trigt gingen op onderzoek uit. Hiervan een verslag:

Hallo allemaal,

Hier een speciaal interview over de oprichting van Vaya con Dios. Jullie denken waarschijnlijk allemaal dat Marinus van der Wal de oprichter van Vaya is. Maar wij hebben ons laten vertellen door onze ouders dat dat niet zo is. Toen ging de vraag bij ons branden: wie heeft Vaya dan wel opgericht? En daarom hebben wij een onderzoek gestart. Wij hebben gehoord dat vijf hervormde vrouwen aan de bakermat van Vaya gestaan hebben, namelijk: mevrouw Rehorst (die heeft het hele plan bedacht), mevrouw de Graaf, mevrouw van Bergen, mevrouw Goeseye en mevrouw Wiersma. Wij zijn naar mevrouw Rehorst gegaan om een aantal dingen te vragen over de oprichting.

Hoe kwam u op het idee om Vaya con Dios op te richten?
Mevrouw Rehorst vertelt dat ze altijd al gekke ideeën had en dat ze er al met de toenmalige hervormde predikant, dominee de Graaf, over gesproken had. Ze vond namelijk dat er niet zoveel voor de 14-25 jarigen was. Er was wel een kinderkoor (“Zingen Maakt Blij”) en je had Sursum Corda en het Evangelisatiekoor. Daartussen was er geen koor voor de andere leeftijden. Zo is het idee ontstaan.

Hoe kwam het dat Marinus van der Wal de eerste dirigent was?
De dominee had gezegd dat ze eerst maar een comité op moest richten. Want samen kom je verder dan alleen. En toen zijn de andere vrouwen erbij gekomen. Mevrouw Rehorst had al vrij snel 20 jongeren bij elkaar geraapt. Maar ja, er moest natuurlijk ook een dirigent komen. Mevrouw Wiersma is toen naar Marinus gegaan en die had er wel zin in.

Waarom is de naam Vaya con Dios gekozen?
Het comité had besloten om een “naam-wedstrijd” uit te schrijven en daar is uiteindelijk Vaya con Dios uit gekomen, bedacht door Reijer Nederlof. Gekozen omdat de betekenis ook erg mooi is.
Welk doel had u eigenlijk met Vaya?
Ze had er geestelijke bedoelingen mee, want zij en haar man waren heel streng opgevoed. En ze wilde dat jongeren zich gingen interesseren in het geloof. Ze stelt vervolgens aan ons de vraag hoe wij het in de maatschappij vinden gaan. Wij weten daar niet zoveel over te zeggen maar ze komt zelf al met een voorbeeld over televisieprogramma’s die er nu zijn. Ze vindt het behoorlijk erg. Ze zegt: “Wat hebben de jongeren er nou aan?” Ze vindt dat je beter een avondje kan vullen met zingen.
Ziet u Vaya nog wel eens? Wat vindt u er dan van?
Mevrouw Rehorst vertelt dat ze Vaya nog wel eens ziet, maar ze vindt het erg modern. Wij antwoorden daarop dat het koor met de tijd meegaat. En daar heeft ze toch wel begrip voor. Ze vraagt waarom wij niet allemaal dezelfde kleding aanhebben bij een optreden. We vertellen dat misschien niet alle leden dit leuk zouden vinden. Maar we hebben met de concerten wel allemaal een combinatie van blauw/witte kleding aan, zodat we toch een geheel zijn.

We bedanken vervolgens mevrouw Rehorst voor alle informatie over de oprichting en ze vraagt of we vanwege ons 25-jarig bestaan ook nog een feestje geven. We vertellen van onze lustrumconcerten en dat ons slotconcert in Zuidland iets bijzonders wordt. We hebben haar voor het laatste concert ook uitgenodigd en ze zei dat als ze er overheen zag dan graag met haar kleindochter zou willen komen.

We hopen dat jullie genoeg weten over de oprichting van Vaya con Dios.

Groetjes, Jannie & Hanneke

Interkerkelijk Jongerenkoor uit Zuidland