Algemene informatie

  • opgericht: 5 januari 1974 te Zuidland
  • ongeveer 20 leden
  • tussen de 13 en 25 jaar
  • een gezellig koor
  • band van vijf man
  • verleent medewerking aan o.a. kerkdiensten, bijeenkomsten
  • in de omgeving Voorne-Putten, Rozenburg, Rotterdam en Goeree-Overflakkee

Interkerkelijk Jongerenkoor Vaya con Dios bestaat uit ongeveer 30 leden. Vaya con Dios is Spaans en betekent “Ga met God”. Deze naam geeft aan waar wij als koor voor staan en wat we proberen uit te dragen: Gaan met God. De leeftijd ligt tussen de 14 en 25 jaar en deze leeftijdsgrens willen wij ook vasthouden. Een grote groep leden komt uit Zuidland, maar onze leden komen ook uit Rotterdam en andere plaatsen op Voorne-Putten. Het grootste deel van het koor bestaat uit scholieren/studenten en de gemiddelde leeftijd ligt op ongeveer 19 jaar. Het koor is verdeeld in vier partijen: sopranen, alten, tenoren en bassen.

Bestuur:
Om het koor verder te begeleiden en te besturen, hebben we een bestuur nodig. Dit bestuur bestaat uit een voor­zitter, secretaresse, penning­meester, algemeen-adjunct en bestuursleden. Zij worden één keer in de twee jaar gekozen door de rest van de leden, door middel van een ledenvergadering. Op deze vergadering kan ieder lid ‘officieel’ zijn/haar inbreng hebben of met op- en aanmerkingen komen. Maar het bestuur wil graag dat de leden daar al eerder mee komen. Zij staan als bestuur niet “boven” het koor maar “in” het koor en willen graag horen wat het koor van bepaalde dingen vindt. Het is wel zo dat koorleden zich moeten realiseren dat het bestuur beslissingen moet nemen en dat deze dan ook gelden voor de rest van de leden. Soms is dat een beslissing waar je het zelf niet mee eens bent, maar die toch voor het koor in z’n geheel het beste is.
De bestuursleden zijn ook koorleden en zijn dus ook niet ouder dan 25 jaar. Wij zijn als koor geheel zelfstandig en met elkaar “runnen” we Vaya.

Commissies:
Naast het bestuur is er een aantal commissies die ook taken verzorgen. Er is een muziekcommissie, een weekendcommissie, een speculaaspoppenactiecommissie, een op- en afbouwploeg en de redactie van VayaContact.

  • De muziekcommissie (MuCo) houdt zich bezig met het muzikale gedeelte. Zij verzorgen het repertoire en houden dit bij; zij maken en kopen liedjes en bepalen welke liedjes naar de kerken gaan.
  • De weekendcommissie verzorgt één keer per jaar een gezellig weekendje. Dit weekend bestaat uit: sport, spel, lachen, eten, drinken, feesten, etc., kortom het is enorm leuk en gezellig en je kunt elkaar weer wat beter leren kennen
  • Last but not least is er het VayaContact. Ongeveer zes keer per jaar verschijnt dit blad met allerlei informatie over ons koor. Het wordt gemaakt door een enthousiaste redactie. Elke editie verschijnt ook op de website.

Kijk voor een volledig overzicht van de organisatie van onze vereniging op de organisatie-pagina.

Waar en wanneer?
De repetities zijn op vrijdagavond en beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De pauze is van 20.30 uur tot 20.45 uur. De repetities worden gehouden in sporthal ‘Drenkwaard’ te Zuidland, zie de contactinformatie voor een routebeschrijving.

De contributie:

voor zowel scholieren als werkenden: 25,00 per kwartaal
Dit bedrag moet worden overgemaakt op NL98RABO0360597343.
Het is veel handiger als de contributie wordt betaald via machtiging. Wij zorgen er dan voor dat aan het einde van ieder kwartaal de contributie automatisch wordt afgeschreven. Er wordt zo nooit te veel of te weinig betaald en altijd op tijd! Bovendien zul je nooit een vervelende aanmaning van de penningmeester krijgen. Vragen hierover? Dan kun je altijd terecht bij de penningmeester, te bereiken via info@vayacondios.nl

Natuurlijk hoef je geen lid te worden om te kunnen bijdragen aan de financiële gezondheid van Vaya con Dios. Je kunt namelijk ook donateur worden! Gewoon even e-mailen of een briefje sturen voor meer informatie.

Dus: ben je enthousiast of wil je meer informatie e-mail dan even. We wensen je heel veel (zang)plezier en we stellen het bijzonder op prijs als je met vragen of reacties komt. We hopen dat je het snel naar je zin hebt bij ons enthousiaste koor Vaya con Dios!

Interkerkelijk Jongerenkoor uit Zuidland